Ulica Strzelińska w Świdnicy

Remont elewacji budynku przy ulicy Strzelińskiej 31 w Świdnicy