NZOZ PEMED

Adaptacja budynku na potrzeby NZOZ PEMED w Żarowie.