Komenda Policji w Żarowie

Adaptacja zrujnowanego pustostanu na potrzeby komendy Policji w Żarowie.