Polska Ceramika Ogniotrwała

Remont elewacji budynku zakładów Polskiej Ceramiki Ogniotrwałej w Żarowie