Komenda Policji w Żarowie

Adaptacja zrujnowanego pustostanu na potrzeby komendy Policji w Żarowie.

 

 

NZOZ PEMED

Adaptacja budynku na potrzeby NZOZ PEMED w Żarowie.